PLATFORMA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Sreda, 22. Septembar 2021.

Dobrodošli na portal za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju

Sadržaj sajta namenjen je isključivo zdravstvenim radnicima koji su registrovani korisnici ove platforme za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Registracija novih članova

Da bi ste se registrovali kao korisnik Platforme za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju - Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd, neophodno je da popunite elektronski formular u delu REGISTRACIJA. Potvrdu o registraciji, sa parametrima za pristup aplikaciji, dobićete elektronskom poštom na Vaš e-mail.
Pristup edukativnom materijalu i akreditacionim testovima na KME platformi je slobodan za sve lekare.

Taster “Registracija” odvešće Vas do formulara za registraciju...

Registracija