PLATFORMA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Sreda, 22. Septembar 2021.

Izjava o privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Vlasnik ovog WEB portala posvećen je zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti. Veoma nam je važno da Vam obezbedimo uslove da koristite ovaj WEB portal bez ikakve bojazni da ćete na bilo koji način dovesti u pitanje Vašu privatnost. Kako bismo što bolje zaštitili Vašu privatnost, prilažemo Vam ovu izjavu u kojoj se navode načini na koje koristimo podatke dobijene online. Takođe i Vi možete donositi odluke o načinu na koji se prikupljaju podaci o Vama, a zatim koriste na našem WEB portalu. 

PRIKUPLJANJE PODATAKA 

Na nekim stranicama ovog WEB portala možete se prijaviti na naše online biltene, ili nas kontaktirati preko sajta radi dobijanja određenih informacija. Lični podaci koji su povezani sa identitetom određene osobe i koji se mogu prikupiti na ovim stranicama uključuju: ime, pol, imejl adresu… Na određenim delovima nekih od naših WEB stranica, samo osobe koje nam daju tražene podatke koji ih identifikuju, ili osobe koje eksplicitno prihvate postavljene uslove pristupa tim stranicama, biće u mogućnosti da pristupe tim stranicama. 

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE 

Podatke koje nam date o sebi, možemo koristiti kako bismo ispunili Vaše zahteve koji se tiču naših proizvoda, usluga ili sadržaja sajta, zatim kako bismo odgovorili na Vaša pitanja o našim proizvodima, uslugama ili sadržaju i kako bismo Vam pružili informacije koje ste zatražili ili koje mogu biti od interesa za Vas. Katkad prikupljene podatke koji nisu povezani s identitetom određene osobe koristimo da bismo poboljšali dizajn i sadržaj naših WEB stranica. Ti podaci nam omogućuju da personalizujemo Vaše korišćenje Interneta. Te podatke takođe u celosti možemo koristiti da analiziramo korišćenje našeg WEB portala. 

Podatke koji su povezani sa identitetom određene osobe možemo, na primer, otkriti kao odgovor na pravni proces, sudski nalog ili sudski poziv. Iako preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo se osigurali od neovlašćenog otkrivanja podataka, ne možemo garantovati da prikupljeni podaci koji su povezani s identitetom određene osobe nikada neće biti otkriveni na način koji je protivan ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Konačno, podatke koji su povezani sa identitetom određene osobe nećemo koristiti, ili prenositi ukoliko nisu dobijeni na načine koji su upravo navedeni, a da Vam ne ponudimo mogućnost da se ogradite od takvog korišćenja. 

PRIKUPLJANJE PODATAKA SA WEB STRANICA TREĆIH LICA 

Neke od stranica ovog WEB portala sadrže linkove na druge WEB stranice, čije se postupanje s podacima može razlikovati od našeg. Posetioci treba da pročitaju ostale Izjave o zaštiti privatnosti, s obzirom na to da mi nemamo kontrolu nad podacima koji su predati, ili su ih prikupile treće osobe. 

Neke stranice našeg WEB portala mogu koristiti renomiranu treću stranu da predstavlja, ili nudi reklame koje možete videti na tim web stranicama. Naša Izjava o zaštiti privatnosti ne pokriva korišćenje podataka koje su treća osoba ili server možda prikupili od Vas. 

KUKIJI 

Kako bismo poboljšali Vaše iskustvo na našim WEB stranicama, neke naše WEB stranice koriste tzv. «kukije». Kukiji su tekstualne datoteke koje smeštamo u Vaš pretraživač da bismo sačuvali Vaše interese. Sami kukiji ne otkrivaju nam Vašu imejl adresu ni bilo koji drugi podatak koji je povezan s identitetom određene osobe, ukoliko Vi ne odlučite da nam date taj podatak, na primer tako da se registrujete na nekoj od stranica našeg WEB portala. Međutim, kada na WEB stranici odlučite da date podatke koji su povezani s identitetom određene osobe, taj se podatak može povezati s podacima sačuvanim u kukiju. 

Kukije koristimo radi prikupljanja podataka o korišćenju naših stranica (statistika) i zbog poboljšavanja sadržaja i ponude na našem WEB portalu. Na primer, kukije možemo koristiti da bismo za Vas prilagodili korišćenje naših WEB stranica (da Vas prepoznamo po imenu kada se vratite na naš portal), sačuvamo Vašu lozinku u područjima zaštićenim lozinkom i sl. Vi ste u mogućnosti da sprečite - onesposobite upotrebu kukija, podešavanjem Vašeg internet pretraživača za tu opciju. Međutim, u tom slučaju moguće je da ćete sebe lišiti mogućnosti korišćenja interaktivnih sadržaja našeg WEB portala.

ODRŽAVANJE SIGURNOSTI 

Vaši lični podaci su tajni i mogu biti korišćeni samo radi ispunjenja Vaših zahteva, pa se obavezujemo da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo prikupili. 

Preduzeli smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne korake da osiguramo i pomognemo da se spreči neovlašćen pristup, da sačuvamo sigurnost podataka i da ispravno koristimo podatke koje prikupimo online . Uz to svaki podatak koji dobrovoljno date biće upotrebljen samo u svrhu u koju je dat.

POVERLJIVOST KOMUNIKACIJA MEĐU KORISNICIMA 

Poruke i sadržaji koje korisnici šalju putem interneta nisu potpuno zaštićeni i mogu biti dostupni drugima. Vi ste odgovorni za sadržaj koji tom prilikom iznosite i morate postupati pažljivo kako ne biste doveli u pitanje Vašu privatnost.

MALOLETNI KORISNICI

Korisnici starosti ispod 18 godina, ne treba da nam dotavljaju svoje lične podatke, ukoliko za tako nešto nemaju saglasnost roditelja ili staratelja.

IZMENE PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI 

Vlasnik WEB portala zadržava pravo promene ovih pravila, a izmene stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na ovom portalu. Vaše korišćenje WEB portala nakon promena znači i Vašu saglasnost i prihvatanje istih.

KAKO NAS KONTAKTIRATI 

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice o zaštiti na ovom WEB sajtu, ili sprovođenju zaštite, možete nas kontaktirati putem imejla ili preko kontakt formulara.